Wybierz swój język

Scanclimber® firmy Tractel®

Informacje prawne

Scanclimber® wita Państwa na swojej witrynie internetowej, na której znaleźć można więcej informacji na temat spółki. Celem tej witryny internetowej jest zapewnienie informacji na temat znajdujących się na niej produktów. Informacje i prezentacje produktów zamieszczone są jednak wyłącznie w celach poglądowych i mogą w dowolnym momencie i bez powiadomienia ulec zmianie.

Prezentacja witryny internetowej „scanclimber.com” i warunki użytkowania

Witryna internetowa www.scanclimber.com, zwana dalej „Witryną internetową” jest własnością Scanclimber Oy Société Anonyme [publicznej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością], wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw w Finlandia pod numerem ID 0795979-1, z siedzibą główną pod adresem 26, Turkkirata, 33960 Pirkkala, Tampere, Finland, wewnątrzwspólnotowy nr VAT FI 07959791.

Odpowiedzialność

Scanclimber® zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby użytkownicy mieli ciągły dostęp do Witryny internetowej i podejmie wszelkie działania, aby zapewniać użytkownikom wysokiej jakości informacje. Treści zamieszczone w Witrynie internetowej mają jednak charakter wyłącznie informacyjny i nie można zagwarantować ich ważności ani rzetelności. Scanclimber® nie może zagwarantować prawidłowości, kompletności ani aktualności informacji udostępnianych w Witrynie internetowej. Nie zwalnia to Użytkownika z przeprowadzenia dodatkowej, spersonalizowanej analizy. Scanclimber® nie ponosi odpowiedzialności z tytułu błędów albo pominięć ani braku dostępności informacji czy usług z żadnego powodu ani za obecność wirusów na swojej witrynie internetowej.

Scanclimber® nie ponosi odpowiedzialności z tytułu bezpośredniej ani pośredniej szkody wynikającej z uzyskania przez dowolną osobę dostępu do Witryny internetowej, w tym z niemożności uzyskania do niej dostępu, uznania informacji pochodzącej bezpośrednio albo pośrednio z Witryny internetowej za prawidłową, za nieuczciwe naruszenie Witryny internetowej przez podmiot zewnętrzny prowadzące do modyfikacji wyświetlanych na niej informacji, nawet jeżeli powiadomiono Scanclimber® o takiej szkodzie.

W konsekwencji użytkownicy potwierdzają, że korzystają z tych informacji na swoją wyłączną odpowiedzialność.

Własność intelektualna

Wszelkie treści znajdujące się w Witrynie internetowej stanowią własność Scanclimber® albo są wykorzystywane za wyraźną, uprzednią zgodą posiadacza praw.

Wszelkie treści składające się na Witrynę internetową – tekst, obrazy, bazy danych, zdjęcia, handlowe znaki towarowe, loga itp. – oraz jej ogólna struktura stanowią dzieło podlegające ochronie na mocy praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych i na mocy traktatów międzynarodowych.

Prawa dotyczące tych elementów są zastrzeżone. W konsekwencji jakiekolwiek ich powielanie, przedstawianie, wykorzystywanie, dostosowywanie, modyfikowanie, włączanie, tłumaczenie bądź wykorzystywanie na potrzeby interesów publicznych czy handlowych bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Scanclimber® jest zabronione. Osoba pobierająca albo gromadząca informacje udostępnione w Witrynie internetowej ma prawo korzystać z nich wyłącznie na potrzeby osobiste i prywatne, w celu zdobycia dodatkowych informacji na temat Scanclimber® oraz zgodnie z prawem. W każdym przypadku autoryzowanego powielenia informacji należy odpowiednio wskazać źródło i odniesienie do prawa własności.

Odnośniki w formie hipertekstu

W przypadku łączy zamieszczonych w Witrynie internetowej przekierowujących użytkowników do innych źródeł w Internecie pozyskano uprzednią, wyraźną zgodę. Jednakże ze względu na to, że łącza zamieszczono dla wygody użytkowników, Scanclimber® nie sprawuje żadnej kontroli nad treściami w tych witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych i nie ponosi za nie odpowiedzialności, a wyłączną odpowiedzialność za te strony ponoszą ich właściciele.

Scanclimber® zastrzega sobie prawo do usunięcia wyświetlanych w swojej Witrynie internetowej łączy do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych, jeżeli będą one sprzeczne z zasadami Scanclimber®.

W żadnym wypadku osoby odwiedzające Witrynę internetową nie mogą zamieszczać łączy do Witryny internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Scanclimber®. Wniosek należy wysłać do Dyrektora wydawniczego Witryny internetowej.

Modyfikacje

Scanclimber® zastrzega sobie prawo do zmiany treści Witryny internetowej, w tym w szczególności w celu dokonania aktualizacji niniejszych Informacji prawnych albo ograniczenia dostępu do Witryny internetowej w dowolnym momencie.

Obowiązujące prawo

Witryna internetowa podlega przepisom prawa Luksemburga i sądom Finlandia. Użytkownicy potwierdzają, że zapoznali się z niniejszymi Informacjami prawnymi i zobowiązują się ich przestrzegać.